ZEKA VE MANTIK SORULARI

TÜRKFORUM.NET den alıntıdır.
 

ZEKA VE MANTIK SORULARI

 

 

SORU:1
2005 sayısının rakamları arasına öyle iki matematiksel işaret koyun ki ifade 40’a eşit olsun..

Aynı soru tek işaret için sorulsaydı, cevap 200/5 = 40 olacaktı.

 SORU :2
Benim dedem çok zeki biriymiş Malum işten ayrıldım ya, geçen gün babaannemi ziyarete gittim. Dolapları karıştırırken dedemin hatıra defterine rastladım. Kafasının karışık olduğu bir gün şöyle yazmıştı:

" Bugün ilginç bir gün. Geçen ayın son Pazar’ının (ayın kaçı olduğu) gelecek ayın ilk çarşamba’sıyla toplamı bu yılın son iki rakamını veriyor. Toplamın ikiye bölümü ise hem bu yılın ilk iki rakamını hem de bugün ayın kaçı olduğunu gösteriyor. Bu toplamı söylersem ve üstte geçen bütün günlerin aynı yıl içinde olduğunu belirtirsem bugünün tarihi gün, ay ve yıl olarak kusursuz bir biçimde hesap edilebilir "

Ama ayın kaçı olduğunu yazmamış. Acaba o günün GG,AA,YYYY olarak tam tarihi ne idi?

SORU 3 :
HATAY
YOZGAT
TUNCELİ


Yukarıdaki iller nasıl bir düzene göre dizilmiştir? Buna göre takip eden il hangisi olmalıdır?Neden?

SORU 4
Zonguldak
Denizli
Ankara
Antalya

Yukarıdaki iller nasıl bir düzene göre dizilmiştir?

 

SORU 5:

 ÇOK BÖLÜNEN SAYI (142)
0’dan 9’a kadar olan bütün rakamların yalnız birer kez
kullanıldığı 10 rakamlı bir sayı, 1’den 10’a kadar bütün
sayılara tam olarak bölünüyor.
Bu koşulu sağlayan en küçük sayıyı bulunuz.

SORU 6:

 KARELER VE KÜPLER (112)
Karelerinin farkı bir sayının küpü, küplerinin farkı ise
başka bir sayının karesi olan en küçük iki pozitif tamsayı
nedir ?

SORU 7:

HARF ? (25)
Soru işaretinin yerine hangi harf gelecek ?
S, S, D, S, G, H, A, ?

SORU 8:

YALANCI KİM ? (36)
A,B,C,D,E şifre isimli 5 ajan sorguya çekildiklerinde şunları
söylüyorlar.
A : "C ve D yalan söylüyor"
B : "A ve E yalan söylüyor"
C : "B ve D yalan söylüyor"
D : "C ve E yalan söylüyor"
E : "A ve B yalan söylüyor"
Kimin -kesin olarak- yalan söylediğini bulunuz !!!

SORU 9:

 EKSİK KARELER (171)
Birinci tablodaki kural ikinci tabloda da uygulandığına
göre esik kareleri bulunuz …

SORU 10:

 EKSİK RAKAM (44)
Aşağıdaki toplama işleminde her harf farklı bir rakama karşılık
gelmektedir. 9 rakamın kullanıldığı bu işlemde kullanılmayan
10.rakam hangisidir ???

 

SORU 11:

PARLAMENTO (187)
5 partinin temsil edildiği bir ülkenin parlemantosunda toplam
milletvekili sayısı 200 olup güvenoyu için en az 101 milletvekili
gerekmektedir. Bu parlemantoda;
a) Hiç bir iki partinin oluşturacağı koalisyon güvenoyu sayısına
ulaşamamaktadır.
b) Herhangi 3 partinin oluşturacağı bütün koalisyonlar güvenoyu
alabilmektedir.
En az milletvekili olan partiyle, en çok milletvekili olan parti
arasındaki fark en fazla kaç olabilir ?

SORU 12

 SAATTEKİ HATA (186)
Kol saatiniz durmuşsa, gösterdiği zamanın gerçek zamanla
farkı (yani hatası) en fazla 6 saat olabilir.
Düzgün çalışan ancak akrep ve yelkovanı aynı uzunlukta
ve görüntüde olan bir kol saatinin neden olabileceği hata
en fazla ne kadar olabilir ?

SORU 13:

 HALKALAR
Elimizde 23 adet halkadan oluşmuş bir zincir var.
Bunların içinden bazı halkaları ayırarak yeni zincirler
elde edebilirsiniz.
Örneğin dördüncü halkayı ayırırsanız elinizde 1,3 ve
19 halkadan oluşan üç adet yeni zincir elde etmiş
olursunuz.
Bu 23 halkalık zincirden en az kaç tane halka (ve
hangileri) ayrımalısınız ki oluşacak olan zincirlerden
bir ya da daha fazlasını birbirine ekleyerek 1’den 23’e
kadar bütün sayılarda halka elde edebilesiniz.
SORU 14:

 KUMARBAZLAR (59)
Kaybeden oyuncunun, diğer ikisinin önünde bulunan
markalar 2 kat yapması koşulu ile oyuna oturan üç
kumarbaz üç parti oyun oynuyor ve her kumarbaz
bir parti kaybediyor. Oyun sonunda her birinin önünde
8’er markası kalıyor.
Acaba oyuna başlarken kaç markaları vardır ?
SORU 15:

EL SIKIŞALIM (190)
Dünyadaki her insan çeşitli sayılarda ek sıkışmıştır.
Örneğin siz 500 ya da 7897 kez el sıkışmış olabilirsiniz.
Görüldüğü gibi bu sayı tek de olabilir, çift de. Şimdi
sizden şunu kanıtlamanızı istiyoruz: Dünyada şu ana
kadar tek sayıda el sıkışmış olanların sayısı çiftir.
(Soruyu okuduktan sonra kaç kez el sıkarsanız sıkın kural bozulmaz.)
 

SORU 16:

 1’DEN 1 MİLYON’A (185)
1’den 1 milyona kadar olan sayılar sırasıyla yan yana
yazılırsa (1 ve 1 milyon dahil )
a) Toplam kaç adet rakam kullanılmış olur ?
b) Birmilyonuncu rakam ne olur ?
SORU 17:

 HUKUK PROFESÖRÜ (90)
Bir hukuk profesörü, yakından tanıdığı X ve Y ile
ilgili şunları yazmıştır.
1. Ne X, ne de Ybirbirlerini öldürmeyi düşünemezler ve
göze alamazlar.
2. Eğer biri diğerini ağır yaralayacak olursa, hiçbir mah-
keme ona hapis cezası veremeyecektir.
Büyük ilgi uyandıran ve tümüyle doğru olan bu durumu
açıklayınız.
 SORU 18:

 SANATÇILAR (109)
A,B ve C olarak adlandırabileceğimiz üç kişiden
biri müzisyen, biri ressam diğeri ise şairdir. Onları
tanıdğını iddia eden birisi şu bilgileri veriyor:
1. C ressam değildir.
2. B müzisyen değildir.
3. C müzisyendir.
4. B ressam değildir.
Bu bilgilerden yalnız biri doğru ise, üç kişinin mesleğini
bulun.

SORU 19 :

LE, İR, ON, İL, AH, ?
Soru işareti yerine ne gelmelidir?
SORU 20 :
EY-ÜD-ES-AC-EP-?
 SORU 21 :

Bir=1
İki=2
Üç=3
Dört=?
Cevap tabi ki 4 değil.

 

 SORU 22 :

X kaç olmalıdır?
a)13
b)12
c) 6
d) 9
e) 3

 

SORU 23 :

Soru işareti yerine ne gelmelidir?

SORU 24 :

XXIII / VII = II

Şekilde görülen çubukların herbirinin kibrit olduğunu varsayarak ( aradaki / işareti ve = ifadesi matematiksel eşitliği ifade etmektedir,bunlar kibrit çöpü değildir!)Sadece bir kibrit çöpünün yerini değiştirerek matematiksel eşitlik sağlayınız.

 

SORU 25 :

Serpil, misafirliğe çağırdığı arkadaşları için elma almıştı. Her çocuğa iki elma düşecekti. Ama, çocukların dörtte biri gelmedi. 16 erkek çocuk geldi. Onlara ikişer elma verdi. Kızlara ise üçer elma vererek torpil yaptı.

Serpil kaç elma almıştı?…

SORU 26 :

24-26-21-14-7-18-21-25-?

SORU 27 :

1-6-11-12-18-19-25?


SORU 28 :

Aşağıdaki 3 grupta bulunan 3 sayıyı matematiksel işlemler kullanarak her 3 grupta da aynı sonucu verecek şekilde düzenleyiniz.

Grup 1 : 14, 16, 18
Grup 2 : 18, 22, 33
Grup 3 : 48, 37 ,33

Örnek :
Grup 1 : 1, 6, 11
Grup 2 : 13, 20, 33
Grup 3 : 33, 40, 20

Çözüm :
1*6*11=66
13+20+33=66
33*40/20=66


 SORU 29 :

(m-a).(m-b).(m-c) . … . (m-z) = ?

SORU 30 :

9’a ne eklersek altı olur?

 SORU 31 :

YİRMİİKİ, YİRMİYEDİ, OTUZSEKİZ, OTUZDOKUZ, ?

SORU 32

13 – 17 – 31 – 37 – 71 – 73 – 79 – 97 – ?

Soru işaretinin yerine gelecek sayıyı ve sorunun mantığını belirtiniz.

SORU 33

KI, TU, SA, ?, MA, LA, MO

Soru işaretinin yerine ne geleceğini bulun….

SORU 34
2. milenyuma girmeden (3X+7) yıl önce, "X2 yılında X yaşımı kutlamıştım." diyen bir adam hangi yılda doğmuştur?

SORU 35
2, 8, 36, 192, ?

Soru işaretinin yerine gelecek sayıyı bulunuz….

SORU 36

5 rakamından hareket ediyoruz. İşlem olarak, istenildiği kadar sadece
2 ile çarpmak ve 3’ü çıkarmak hakkımız var. En çabuk kaç işlemde 23
elde ederiz ?

SORU 37

"O da iyi biri, fakat gerçek hayatla … kuramıyor, böylelikle mutsuzluğun … sürüklenmekte."
Yukarıdaki cümlede boşlukları doldurun ve mantığını açıklayın

 SORU: 38

 

Aşağıdaki kelimeyi tamamlamak için "E" harfi dışında hangi harf getirilebilir?
KELİM_
Not : Elde edilecek kelime çekim eki almamalıdır.
(Örneğin, KELİMİ geçersiz bir cevaptır.)…

SORU 39:

KİTAP
Bir kitabımız var. Kitap 100 sayfadan oluşmakta. Her sayfada sadece bir cümle var:
1. sayfadaki cümle: "Bu kitaptaki 100 cümlenin 1’i yanlıştır…"
2. sayfadaki cümle: "Bu kitaptaki 100 cümlenin 2’si yanlıştır.."
3. sayfadaki "Bu kitaptaki 100 cümlenin 3’ü yanlıştır.."…
..
..
99. sayfada "Bu kitaptaki 100 cümlenin 99’u yanlıştır.." …
100. sayfada ise "Bu kitaptaki 100 cümlenin 100’ü yanlıştır.." yazıyor…

Buna göre bu kitaptaki 100 cümleden kaçı doğrudur?

SORU 40
0 I I I = I 0

ifadesinde öyle bir karakterin yerini değiştirin ki eşitlik sağlansın.

SORU 41
Harf Dizisi
E-D-C-R-F-V-T-G-?
Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir.
 
SORU 42

11-4-7-13-16-?
Soru işaretinin yerine gelecek sayıyı bulunuz.
SORU 43
2 tane 4, 1 tane 5 ve matematiksel işlemler kullanarak 1000 sayısına nasıl ulaşılır?
SORU 44
EMEK, HAMAL, KABUK, TUTKU, BAKLA, ?
 SORU 45

86-28-30-12-15-36-?
SORU 46
1 = 5
2 = 25
3 = 125
4 = 625
5 = ?

Soru işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. (Biraz kolay oldu ama ısınma turlarına devam edelim dedim)Not: Cevap 3125 değil.
SORU 47
 Oyun şöyle:
1-3-6-8-12 sn lerde köprüyü geçebilen aile fertlerimiz var.
Gece karanlık olduğu için lamba ile karşıya geçilebiliyor ve bizim 30 sn yanabilen birtak lambamız var. Köprüden aynı anda maksimum iki kişi geçebiliyor. 30 sn içinde bütün aile fertlerini nasıl köprünün karşı tarafına geçiririz?
SORU 48

Elli Dolar

Bir banka memuru işinden çıkıp evine giderken kaldırım kenarındaki yağmur sularının aktığı oluğun içinde elli dolarlık bir kağıt para fark etti. parayı alan adam lotoda oynamak üzere seri numarasını ezberleyip, keyifle cebine attı. Eve geldiğinde karısı kasabın faturayı yolladığını borçlarının tam elli dolar tuttuğunu söyledi. Bankacı sırıtarak yolda bulduğu elli doları cebinden çıkarıp ertesi gün kasabın borcunu ödemesi için karısına uzattı. Kasap da aynı 50 doları et aldığı çiftçiye kullandı. Çiftçi 50 dolarlık kağıt para ile alışveriş yaptığı tüccarın borcunu kapattı. Tüccar eline geçen bu 50 dolarlık kağıt parayla o sırada camları silmekte olan temizlikçi kadının haftalığını ödedi. Temizlikçi kadın ise o 50 dolarlığı kredisini kapatmak için bankaya yatırdı.
Tesadüf bu ya, temizlikçi kadın parayı ilk bulan banka memurunun bankasına yatırmıştı. Memur akşam kasa sayımında elli dolarlık kağıt paranın sahte olduğunu fark etti. Seri numarasını hatırladı. Yerde bulduğu paraydı bu. Ancak bu elli doları kimden aldığını hatırlamadı ve mecburen kendi cebinden ödedi.

Bu el değiştirme sırasında kim kayba uğramıştı ve kimin tarafından uğratılmıştı?

SORU 49:

Aylin’in babasının beş (5) kızı var.
Adları sırayla:
1 – cace
2 – ceca
3 – cica
4 – coci
5 – ?
Beşincinin adı nedir?

SORU 50:
62-63=1

Yukarıdaki ifadede öyle bir rakamın yerini değiştirin ki eşitlik sağlansın. Unutmayın 2 rakamın yerlerini değiştiremiyoruz, yalnızca bir tek rakamın yerini değiştirebiliriz. (Cevap; "2 ile 3 ün yerlerini değiştiririz" değil. Çünkü öyle yaparsak 2 rakamın yerini değiştirmiş oluruz)

SORU 51


Yedi arkadaşın herbirinin cebindeki para diğerlerindekinden farklıydı. Her birinin cebindeki paranın, kendinden daha az parası olanınkine oranı tam bir sayıdır. Arkadaşların toplam parası 2879 liraydı.
Her bir arkadaşın parasını hesaplayınız.

SORU: 52
Akıllı Velet
Ben uzun süredir satranca ilgi duyan usta bir oyuncuyumdur ve 12 yaşındaki kızım henüz yalnızca taşların nasıl hareket ettiğini bilmektedir.
Geçenlerde satrançta oldukça usta iki arkadaşım akşam yemeğine geldiler.
Yemekten sonra her ikisiyle de oynadığım oyunları ilk açılış ve piyon avantajlarım olduğu halde kaybettim.

Oyunu henüz bitirmiştik ki kızım odaya girdi.
Yenildiğim zamanlardaki kızgınlığımı iyi bilen velet "Baba senden utanıyorum! Ben bu işi senden çok daha iyi yaparım Bırak onlarla oynayayım.
Ayrıca hiçbir avantaj da istemiyorum.
Arkadaşlarının bir tanesiyle oynarken beyaz taşları, diğeriyle oynarken siyah taşları alacağım ve ayrıca onlara ikisiyle de aynı anda oynamak gibi bir avantaj vereceğim.
Göreceksin, senden başarılı olacağım" dedi.

Kızım bunu nasıl başaracaktı?
NOT: İki arkadaşımızdan da aynı tür soru gelince mecburi açıklama: Kız iki ayrı Oyunu, iki ayrı satranç tahtasında, aynı anda oynuyor.

SORU 53:
Aşağıdaki paragrafta gizli yirmi ülkeyi bulun.

"Yine paltosuz gelmiş, bir de peruk takmış. Gelirken yanında bilgisayarını da getirmiş. Pis ve çapaçul bir durumda. Safran sarısı bir yüzü var. Kafasının içinde kimbilir ne tilkiler dolaşıyor. Vaktinde üç roman yazan adam bu mu? Zaman dünkü başarılı adamdan geriye kişiliksiz bir virane bırakmış. Şimdi bir sanal manyak, tam bir manyak. Saçma sapan amaçlar peşinde koşuyor. Ben insanları severim ama insanlar ayağını yorgana göre uzatmalı. Davul bile dengi dengine çalar. Kimbilir kaç adam böyle sudan sebeplerle ziyan oldu." …

SORU  54

Telefon çalınca dedektif axiyim yerde iki kol saati gördü. Saatler durmuştu. axiyim hemen her iki saati de kurup doğru zamana getirdi ve birini sol, birine de sağ koluna taktı. 1 saat sonra sol saat 1 dakika ileri gitmiş, sağ saat 2 dakika geri kalmıştı. Ertesi sabah sol saat, saat 7’yi gösterirken sağ saat, saat 6’yı gösteriyordu. Telefon saat kaçta çalmıştı?…

SORU 55

7, 9, 13, 22, 50, ?

SORU 56

Moon’un altınları
Bizim moon’u tanımayanınız yoktur. Moon’a dedesinden ciddi miktarda miras kalır. Moon’a kalan mirasın içinde 111 sandık vardı. Her sandıkta eşit sayıda altın bulunuyordu. Malum kendisi askere gitti geçtiğimiz günlerde. Gitmeden önce de bunları 111 fakire dağıtmak istedi.

Her birinin önüne bir sandık koydu. 1. kişinin belli sayıda altın almasını istedi. 2. bunun iki katını, 3. üç katını.. alacaklardı. Böylece 111. kişi kendine düşeni aldığında sandıkta 11 altın kaldı. 111 sandıktan geriye toplam 31746 altın kaldığına göre; başlangıçta her bir sandığın içinde kaç altın vardır? …
SORU 57

 SAYILI KÜPLER (92)
Çözümü çok zor olan bu soruda, ilk şekilde görülen küpleri
ikinci şekilde görüldüğü gibi A, B ve C’ye dağıtmanız isteniyor.

Hedefiniz bu işi en az hamleyle başarmak …
Küpleri hareket ettirirken;
Her keresinde yalnız bir küpün yerini değiştirebilirsiniz
Hiçbir kübü kendi numarasından daha küçük bir kübün üstüne
koyamazsanız.

SORU 58:

 

 DAİRELER (89)
Şekildeki daireler 1’den 8’e kadar olan sayıları yerleştiriniz.
1.Tek bir çizgiyle birbirlerine bağlı olan dairelerde birbirini
takip eden sayılar bulunmasın.
Örneğin: F’de 3 varsa, D’de 2 ya da 4 olamaz.
2. B, C, G ve H’nin çarpımları 36’ya eşit olsun.

SORU 59:

 

SİHİRLİ KARE (77)
Aşağıdaki sihirli kareye öyle sayılar yerleştirin ki, satırların,
kolonların ve diyagonellerin toplamı 15 olsun.

SORU 60:

 

 

 ÇALINAN CÜZDAN (74)
Bir tatil kampında cüzdan çalınmıştır. Cüzdanı çalan X, Y, Z, T
ve U adlı kişilerden birisidir. Bu kişiler sorgulamalarında aşağıdaki
üçer önermeyi yapmışlardır.
X:
(1) Cüzdanı ben çalmadım.
(2) Hayatımda hiçbir şey çalmadım.
(3) Cüzdanı T çaldı.
Y:
(4) Cüzdanı ben çalmadım.
(5) Benim kendi cüzdanım var.
(6) U, cüzdanı kimin çaldığını biliyor.
Z:
(7) Cüzdanı ben çalmadım.
(8) Bu kampa gelmeden önce U’yu tanımıyordum.
(9) Cüzdanı T çaldı.
T:
(10) Ben suçlu değilim.
(11) Cüzdanı U çaldı.
(12) X beni suçlarken yalan söylüyor.
U:
(13) Cüzdanı ben çalmadım.
(14) Cüzdanı Y çaldı.
(15) Z beni çocukluğumdan beri tanır.

Sonra anlaşıldığına göre, her kişinin yaptığı üç önermenin
ikisi doğru biriyse yanlıştır. Bu durumda cüzdanı kim çaldı ?

SORU 61:

 

KARDEŞLER (71)
Bir kızın erkek kardeşleri ve kız kardeşlerinin sayısı birbirne
eşittir.Fakat her erkeğin kız kardeşlerinin sayısı, diğer erkek
kardeşlerinin sayısının iki katıdır.
Bu ailede kaç kız, kaç erkek kardeş vardır ?

SORU 62:

 

 BİR SEPET FINDIK (61)
Bir sepet fındığımız var. Bu fındıkları 2’li gruplara bölünce
1 fındık artıyor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10’lu gruplara bölünce
de sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 fındık artıyor. Acaba
sepette en az kaç fındık var ?

 

Reklamlar

65 Comments

 1. sorular gerçekten çok kaliteli ama çokta zor bendede bi soru var cvp bulamadım yardımcı olurmusunuz şimdi bir grup varmış herkesin cebinde bir miktar para varmış ama kimse kimin cebinde ne kadar olduğunu bilmiyor ama herkesteki paranın toplamını biliyolarmış nasıl oluyoda gruptaki bütün paranın toplamını biliyolar

 2. bendende bir soru:
  bir okul taşıtı şoförü her gün aynı çocuğa daha çok ilgi gösteriyor diğerleri bunun nedenini sormuşlar şoförün yanıtı şöyle olmuş o benim oğlum ama ben onun babası değilim olmuş bu nasıl
  olur?

 3. Bazı seçme cevaplar, (bu kıyağımı unutmayın :))

  Soru 19 cevap: AT (satranç taşlarının son iki harfi)
  Soru 31 cevap: ELLİİKİ (iki basamaklı sayıları oluşturan sayıların yazılışındaki son harfler aynı)
  Soru 33 cevap: YE (KIrmızı, TUruncu, SArı, YEşil….)
  Soru 44 cevap: MAHKEME (bunu yazıp sondan başa okursanız, baştan sona okurken ki kelimeler çıkar)

  devamı gelecek.. 🙂

 4. Cevaplara devam edelim. Şimdilik iki tane vereceğim, seçme çözdüğüm için hepsini yanıtlamıyorum.

  soru 35 cevap: 2XSıranokareXÖncekisıranumaraları buradan 2.2.3.4.5.5 =1200 çıkıyor. Sıra numarası 5, önceki sıra numaraları 4,3,2,1 bir de çarpı 2.

  Soru 41cevap: Çözüm için Q klavyeye bakmanız yeterli. Diklemesine EDCRFVTGB diye gidiyor. Cevap: B

 5. Soru 24: XXIII / VII = II şeklinde verilmiş. XXIII’teki I’lerden birini alıp eşitliğin sağındaki II’nin tepesine yatay koyuyoruz cevap Pi sayısı oluyor. 22/7= Pi’nin yunan alfabesindeki sembolik gösterimi.

 6. Soru 25 cevap: Y (YIL)

  S, S, D, S, G, H, A, ?

  küçükten büyüğe doğru sıralanan zaman birimlerinin baş harfleri (tersten: Ay, Hafta,Gün, Saat,Dakika,Saniye,Salise) Ay ölçüsünden büyük olan zaman birimi Yıldır. Baş harfi: Y

 7. Soru 27 cevap: 6

  1-6-11-12-18-19-25?

  çözüm: üstteki şekilde değilde şu şekilde ayıralım sayıları

  16-11-121-81-9-25?

  11’in karesi 121, 9’un karesi 81, 16’nın karesi 256. 25 verildiğine göre yanına 6 rakamını eklemek yeter.

 8. Soru 40 cevap: ON

  0 I I I = I 0

  Eşitliğin solundaki ‘I’ lerden birini al, diğer ikisinin arasına çarpraz yerleştir. Böylece eşitliğin solunda bir N harfi oluşacak, başındaki 0’da O harfi vazifesi görecektir. 🙂 sol taraf yazıyla, sağ taraf rakamlarla eşit olur.

  O N = I O

 9. Soru 25 cevap 64 elma.

  32 toplam çocuk sayısı. Dörtte biri gelmez ise, gelmeyenler 8 çocuk. Gelenler ise 16 erkek ve 8 kız çocuk oluyor. Gelenlere ikişer elma verilir ve kızlara birer elma torpil geçiliyorsa kızların sayısı gelmeyen çocukların sayısına eşittir. Herkese iki elma toplam 32 çocuk için hesaplanırsa 64 elma alınmıştır.

 10. Soru 32 cevap: 131

  13 – 17 – 31 – 37 – 71 – 73 – 79 – 97 – ?

  1,3,7,9 rakamları ile yazılan sayılar asal ilerliyor ve her birinin tersten yazılışı mevcut. mesela asal olduğu halde 19 bu seride varolamaz. çünkü tersi 91’dir ve bu asal değildir. aynı şekilde 41’de olamaz, tersi 14 ve asal değil

  13-31, 17-71, 37-73, 79-97

  131 sayısı 97’den sonra gelen tersten yazımı kendisini veren tek asal sayıdır. Böylece tek boşluk doldurulur ve seri tamamlanmış olur.

 11. 20,26 ve 55. soruları çıkartamadım. Yapabilen varsa buraya assın derim. 55. soruda algoritmayı çözdüm ama sonucu getiremiyorum. Neyse bir çok çözüm ekledik. Gerek olursa bunlarıda çözer eklerim

 12. Soru 26 cevap: 16 (M)

  Çözüm:

  24-26-21-14-7-18-21-25-?

  bu sayılar alfabedeki harflerin sıralarını gösteriyor. Alfabede karşılıkları olan harfler yanyana yazıldığında

  TÜRKFORU? çıkıyor ki TÜRKFORUM denmek isteniyor sanırım. M harfi alfabede 16. sırada olduğuna göre cevap 16 oluyor.

 13. Soru 55 cevap: 1253

  7, 9, 13, 22, 50, ?

  7×13=91 (9 ve 13’ün ilk rakamı yanyana)
  6×22=132 (13 ve 22’nin ilk rakamı yanyana)
  5×50=250 (22’nin son rakamı ve 50 yan yana)
  4×1253=5012 (50 önceki sayı, 12 1253’ün ilk iki rakamı)

  7,6,5,4 ile azalarak çarpılan sayıların sonucu seride var.

 14. Soru 52
  Kiz ayni anda iki kisiyle oynuyorsa ve 2kisi satranci iyi biliyorlarsa kiz 1-ci kisi nasil oynuyorsa 2kisiye ayni seyi uyguluyor 2-ci kiside nasil oynuyorsa 1ci kisiye uyguluyor

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s